بایگانی دسته: خشم نوشت ها

نوشته هایم وقتی خشمگین می شوم

اشتباه

دیگه این اشتباه رو تکرار نمی کنم. به خاطر خودت بود. باید قیافه ات رو میدیدی. گفتم که: مهم بود! دیگه مهم نیست! اشتباه کردم! زود فهمیدم که اشتباه کردم، اما معمولاً و بدبختانه این اشتباهات رو زیاد تکرار میکنم. تمام تلاشم رو میکنم که دیگه تکرار نشه …

در ضمن این خودت، هیچ ربطی به اون یکی خودت که توی یکی از مطالب اخیر نوشته بودم نداشت! اینو واسه پژمان گفتم که گیر نده:دی