بایگانی دسته: آقای گوجه

تعجبیات آقای گوجه

چند روزی بود که آقای گوجه داشت کم کم روی لبانش خنده سبز میشد! خصوصاً امروز که به دلیل قهرمانی تیم همرنگ ایشان، جگرش حال اومده بود! اما به محض خواندن سخنان گهربار ریاست محترم جمهوری و سخن از حل مشکلات اقتصادی مردم، به شکلی که می بینید در اومد و به قول هموطنان شریف آملی، «لینگِلو» شد!

معرفی آقای گوجه

آقای گوجه

این دوست عزیزی که این بالا می بینید، آقای گوجه است!

البته این عکس آقای گوجه در ابتدای سال ۱۳۸۴ هجری شمسی، گرفته شده و تصویر ایشان، خصوصاً در یکی دو سال اخیر، به هیچ وجه من الوجوه، شباهتی به این عکس ندارد! لبخند از روی لبان ایشان رخت بربسته و مدام تحت فشار معیشتی قرار دارند.

چند وقت پیش آقای گوجه به این فکر می کرد که با بالا رفتن قیمتش، برای حل مشکلات معیشتی خود و خانواده، بهتر است دست به «خود فروشی» بزند و از این راه، رزق حلال کسب نماید! بهر حال کیلویی حدود ۲۵۰۰ تومان کم نیست!

البته خیلی زود ثابت شد که آقای گوجه، ماتحت تأثیر استکبار جهانی و رژیم های طاغوتی و مفسد و مافیای اقتصادی قرار گرفته و از وضعیت معیشتی شکایت دارد، وگرنه همانطور که در اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ هجری شمسی اعلام گردید، وضعیت معشیتی مردم نسبت به ۲-۳ سال قبل بهتر شده است!