همیشه مزه و لذت اولین ها نسبت به دفعات بعد صد چندانه و البته اولین ها موندگارترن تو ذهن هر کس!
تا حالا ۴ تولدت رو کنار هم جشن گرفتیم:
اولین تولد با هم بودن… سال ۸۵ …
اولین تولد بعد از رسمی شدن با هم بودن… سال ۸۷ …
و اولین تولد تو خونه ی خودمون… امسال…. همین چند دقیقه قبل…

برای من هر کدوم یه جای خاص تو ذهنم داره… یه لذت خاص و متفاوت داشته هر کدوم برام… لذت تلاش برای فراهم کردن شرایط تولد و خرید کادو و… تا خود لحظه ی فوت کردن شمع و…
امسال اگرچه در حد چند دقیقه طول کشید تولدت به خاطر شرایطش… اما خیلی خیلی خاص تر و لذت بخش تر بود برام… هر لحظه اش…. اولین تولدت تو خونه ی خودمون….
تولدت مبارک ….
:*