نوشته ی «لینک های وبلاگ» رو تا حدودی پس می گیرم. یعنی در واقع اصلاحش می کنم. در برخی موارد می شه پارامتر مورد نظر رو ضریب کمتری بدم و موارد مثبت متعدّد رو ببینم و بهشون ضریب بالاتری بدم