هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد …. سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد

پارسال علی شریف روز عروسیمون برامون فال حافظ گرفته بود و  نتیجه بیت بالا بود که بسی به دل نشست…. گرچه به فال و این چیزها اعتقادی ندارم، اما درست اومد انگار و هر چی میگذره هم بیشتر حس میکنم وصف حال روزهای ماست و امیدوارم بماند!

پ.ن: عکس بالا هم حس خوب این بیت رو داره…