بایگانی برچسب: s

باز هم توهم توطئه

واقعاً نمی دونم که این آقا با این توهم توطئه اش و با این نوع نگاهش و این ضعف تحلیلش و این نگاه مرد سالارانه اش و این به جهالت زدن خودش، چه جوری جامعه شناس و رفتار شناس شده؟

من قبلاً نظرم رو در مورد سریال های کانال فارسی وان داده ام! واقعاً جالبه برام که می نشینند و می گند که این سریال رو ساخته اند که خانواده های ایرانی رو از بین ببرند