بایگانی برچسب: s

روابط زیبای فامیلی

در این مطلب احیاناً موارد بی‌ادبی خواهید خواند. لطفاً اگر تحملش را ندارید، نخوانید!

—————————————————–

دوره‌ی زمانی اول: روابطتان با اقوام، بسیار بسیار کم است. اصلاً چشم دیدن همدیگر را ندارید. همینطور هی پشت هم صفحه می‌گذارید!

دوره‌ی زمانی دوم: روابطتان با همان اقوام، بسیار بسیار خوب و صمیمی شده است. برای هم می‌میرید. هر شب خانه‌ی همدیگر هستید، آن هم به صرف شام! آنقدر از .ون هم می‌خورید که به شدت سیر می‌شوید.

دوره‌ی زمانی سوم: در دوره‌ی زمانی قبلی، آنقدر از .ون هم خورده‌اید که از شدت سیری، دلتان را زده است. حالا نوبت روابط خصمانه است. باز همان دوره‌ی زمانی اول تکرار می‌شود.

دوره‌ی زمانی چهارم: آنقدر روابطتان بد بوده که به شدت گرسنه شده‌اید. حالا نوبت روابط صمیمانه و سیر شدن است.

این دور باطل تا آخر عمرتان ادامه دارد … فاک یو آل!

آدم های نفرت انگیز

هر جا که هستم یا میرم، پره از آدم های نفرت انگیزی که اتفاقات دور و برشون و حق و حقوقشون هیچ اهمیتی براشون نداره. فامیل، دانشگاه، محل کار، توی خیابون ها …

هر جور ازشون سواری بگیرن، سواری میدن. نفرت وجودم رو پر میکنه وقتی میبینمشون