بایگانی برچسب: s

ترس

ترسمون از اینه که روزی اصلاح و تغییر انجام بشه، که یک ریال پول توی حساب دولت مملکت نباشه، هیچ سکوی نفتی وجود نداشته باشه که قابلیت تولید نفت داشته باشه، هیچ کارخونه ای نباشه که توان کار کردن داشته باشه، همه چیز صفر ِ صفر باشه!