بایگانی برچسب: s

مهندس! بمان!

مهندس عزیز! جشن پیروزی (که این روزها نزدیکی اش را می شود حس کرد)، بدون شما و امثال شما صفا ندارد. مهندس عزت الله سحابی عزیز! تا پیروزی با ما بمان 🙁

مهندس عزت الله سحابی
مهندس سحابی
مهندس عزت الله سحابی در بستر بیماری است 🙁