از امروز میخوام روزانه نویسی کنم. یه چیزی مثل یه دفترچه یادداشت روزانه. دوست دارم چیزهایی که به ذهنم میرسه و خیلی نیاز به فکر کردن و تَفت دادن نداره رو خیلی راحت بنویسم. ممکنه توش چیزهایی هم بنویسم که یه خورده نامأنوس باشه، شما خواننده ی محترم به بزرگی خودتون ببخشید. دلم میخواد ذهنم رو اینجا خالی کنم. همونطور هم که مشخصه روزانه ها این بالای وبلاگ و کنار عکسم قرار میگیره